Nạp Thẻ

Tỷ lệ khuyến mại khi nạp thẻ 10.000 Vnđ = 1000 Bạc